Het ereloon is de vergoeding voor de gemaakte kosten en geleverde prestaties van de advocaat.

Het tarief wordt bepaald in functie van het belang van de zaak, de hoogdringendheid en/of de complexiteit van uw zaak.
In de meeste gevallen wordt het ereloon bepaald op basis van het vast uurtarief (bespreking met cliënt en/of derden, studie dossier, onderhandelingen, redactie besluiten, pleidooien, expertises, ….).
In bepaalde gevallen wordt met de cliënt een andere tarifering afgesproken. Bijvoorbeeld: een forfaitair ereloon per zaak, een jaarcontract, een bepaald percentage van de zaak, enz. Vraag ons naar de mogelijkheden.

VOOR aanvang van het dossier worden het ereloon en de kosten bij wijze van prognose begroot, transparant met u besproken en betaalt u een provisie.
Op basis van het modelcontract dat u hier kan vinden, kan de afspraak inzake tarifering schriftelijk worden vastgelegd. (Word versie model contract)

Vanaf 01.01.2014 zijn de prestaties van de advocaat onderhevig aan een btw van 21 %.

PureCookie Example