Bemiddeling
Een traditionele procedure voor de rechtbank wordt nog al te vaak gezien als de enige oplossing voor een geschil. Nochtans kan er in heel wat gevallen via onderhandeling en bemiddeling ook een bevredigende oplossing gevonden worden voor alle betrokken partijen. Eén van de belangrijkste voordelen hierbij is, dat u zo uw persoonlijke en uw commerciële relaties veilig kan stellen voor de toekomst.
Dankzij bemiddeling werden al heel wat procedures voorkomen. Bovendien wordt het probleem via bemiddeling meestal niet alleen veel sneller opgelost, maar dient u ook geen deurwaarders- en gerechtskosten te maken.

Bijstand in procedures
Als bemiddelen of onderhandelen niet langer tot de opties behoort, is een gerechtelijke of arbitrageprocedure vaak nog de enige uitweg.
Wij kunnen u gedurende de hele procedure vertegenwoordigen en het nodige doen om uw belangen te behartigen voor de rechtbank of het arbitragecollege. We streven hierbij naar een optimaal resultaat zonder het kostenplaatje uit het oog te verliezen.

Advies
Bedrijven en ondernemers worden steeds vaker geconfronteerd met regelgeving en juridische conflicten. Meestal betekent dit alleen maar een extra belasting, verloren tijd en energie en buitensporige juridische kosten. Bovendien beschikt het merendeel van de kleine en middelgrote ondernemingen niet over een interne bedrijfsjurist.
Bij juridische problemen krijgt u een antwoord op uw vragen, feedback over een bepaalde werkwijze of advies over de concrete stappen die u in een bepaalde situatie best onderneemt. Kort op de bal spelen is hierbij meestal noodzakelijk.
U bespaart heel wat kosten op termijn dankzij onze snelle en doeltreffende aanpak.

Invorderingen
Dankzij een jarenlange ervaring is het kantoor geroutineerd in de invordering van facturen. Snelheid, efficiëntie, doorzichtigheid, kostenplafonnering en bindende prijsafspraken, zelfs in geval van niet-recuperatie, zijn samen met een online-opvolgsysteem onze troeven. Ook bekijken we steeds de diverse mogelijkheden om uw vordering te vrijwaren: bankbeslag, beslag onder derden, bewarend beslag, borgstellingen, panden, hypotheken,…