Het ereloon is de vergoeding voor de gemaakte kosten en geleverde prestaties van de advocaat.

Het tarief wordt bepaald in functie van het belang van de zaak, de hoogdringendheid en/of de complexiteit van uw zaak.
In de meeste gevallen wordt het ereloon bepaald op basis van het vast uurtarief (bespreking met cliënt en/of derden, studie dossier, onderhandelingen, redactie besluiten, pleidooien, expertises, ….).
In bepaalde gevallen wordt met de cliënt een andere tarifering afgesproken. Bijvoorbeeld: een forfaitair ereloon per zaak, een jaarcontract, een bepaald percentage van de zaak, enz. Vraag ons naar de mogelijkheden.


Tarieven Uurtarief: 180 €/u + 21% BTW
Consultatie: 100 €/u + 21% BTW
Video consultatie: 100 €/u + 21% BTW

VOOR aanvang van het dossier worden het ereloon en de kosten bij wijze van prognose begroot, transparant met u besproken en betaalt u een provisie.
Op basis van het modelcontract dat u hier kan vinden, kan de afspraak inzake tarifering schriftelijk worden vastgelegd. (Word versie model contract)

Vanaf 01.01.2014 zijn de prestaties van de advocaat onderhevig aan een btw van 21 %.